Publicēts JEPVĢ Erasmus+ projekta “Ūdens” kalendārs 2022. gadam

Lietuvas izdevniecībā ir sagatavots un tiks izdots Erasmus+ projekta “Ūdens” kalendārs (PDF). Visas fotogrāfijas, kuras publicētas šajā kalendārā, ir fotografējuši projekta partnerības skolu skolēni, skolotāji vai skolēnu vecāki. Fotogrāfijas uzņemtas partnerības valstīs: Lietuvā, Turcijā, Vācijā, Martinikā (Francijā) un Latvijā. Katrā mēnesī atzīmētas arī šajās valstīs svinētās svētku un atceres dienas. Kalendārā iekļautas arī mūsu... Read more | Share it now!

World Water Day 2021

Today is World Water Day 💧 In this context, we asked our students: “What does water mean to you?” and compiled their answers in this picture. “Water is life to me” was the most popular one 🙂 Water gives life to us and numerous other creatures, undoubtfully. So we need to protect it as much as possible for our survival and the balance of nature. 🌱 We wish and hope this second time that we celebrate World Water Day during corona virus pandemic to be the last... Read more | Share it now!