Janis Eglitis Preiļi State Gymnasium starts work on new European Union Erasmus + project “Water”

Kvalitatīvs un pietiekams ūdens daudzums ir viens no cilvēka dzīvības un labas veselības priekšnosacījumiem, jo ūdens, gluži tāpat kā gaiss, nepieciešams dzīvības procesu uzturēšanai. Ūdens piesārņojums un ķīmisko vielu izmantošana ikdienā ir jautājumi, kas arvien vairāk satrauc iedzīvotājus mūsu tehnoloģiskajā laikmetā.

Eiropas Savienības līdzfinansētajā projektā Erasmus+ “Ūdens” ir iesaistījušās skolas no  Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Francijas un Turcijas, lai 2 gadu garumā pētītu ūdens problēmas un meklētu risinājumus.

No 3.- 9.novembrim Stambulā, Turcijā, notika projekta koordinatoru pirmā tikšanās, lai iepazītos ar projektā izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem, saskaņotu darbību, sadalītu pienākumus un vienotos par turpmāko rīcību un tikšanās pasākumiem.

Pirmajā dienā katra valsts uzstājās ar prezentāciju, kurā iepazīstināja dalībniekus ar savu skolu, tās īstenotajām mācību programmām, projektiem, tradīcijām un ārpusstundu aktivitātēm. Projektā iesaistītās  partnerības skolas piedāvāja izstrādātus projekta logo zīmējumus. Ar lielāko balsu vairākumu par projekta logo tika izvēlēts Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 9.klases audzēknes Nadīnas Stellas Ivdres  zīmētais logo.

Turcijas skolas – Habibler Anatolian Lisesi – vadība uzņemot viesus iepazīstināja ar  skolu, mācību procesu, deva iespēju vērot stundas dažādos mācību priekšmetos. Skolotāji demonstrēja ūdens filtru izgatavošanu un ūdens filtrēšanu, kā arī deva uzdevumu pašiem praktiski darboties. Radošās darbnīcas ietvaros notika Ebru mākslas demonstrējumi un darbu veidošana ar marmora krāsām.

Vizītes laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar Stambulas kultūrvēsturiskajām vietām un skaisto pilsētu. Apmeklējām izslavēto Stambulas Zilo mošeju, kurā bija iespēja klātienē skatīt musulmaņu reliģisko kultūru. Svētās Sofijas katedrāle, kas mūsdienās nepieder nevienai ticībai vai reliģijai, ir muzejs, kur satiekas kristietība un islāms. Iekštelpas veidotas no mirdzošām bizantiešu mozaīkām un Korāna rindām elegantā arābu kaligrāfijā, un tajās apskatāmi musulmaņu dievnamiem raksturīgie minbārs un mihrābs. Pašlaik turpinās restaurācijas darbi.  Iespaidīgi bija aplūkot Justiniāna I laikā, 6.gs. celto pazemes ūdens krātuvi Basilica Cistern, kurā šobrīd norisinās restaurācijas darbi. Neaizmirstamu iespaidu radīja Topkapi pils , kas no 1465. līdz 1853. gadam bija Osmaņu impērijas administratīvais centrs. Pili 1459. gadā bija pavēlējis uzcelt sultāns Mehmeds II Iekarotājs un tās celtniecība tika pabeigta 1465. gadā. Tagad pils komplekss ir pārvērsts par muzeju, kas  ir osmaņu dārgumu glabātuve.

Neaizmirstams bija brauciens ar kuģīti pa Bosforu jūras šaurumu saulrietā, kura laikā varējām vērot Eiropas un Āzijas kontinentu robežas krastus un skaistās dabas ainavas. Izgaismotie  Bizantiešu cietokšņi un drupas liecināja par kādreizējo varenību un izsmalcinātību, kas glabā daudzas leģendas par senajiem valdniekiem un tur dzīvojošajām tautām.

Paldies projekta Erasmus + projekta Turcijas komandai par patīkamo uzņemšanu un darba grafika izstrādāšanu, kas ļāva iepazīties ar Stambulas pilsētas nozīmīgākajām vietām.

Nākošā projekta dalībnieku tikšanās notiks 2020.gada februārī Viļnā, Lietuvā, kurā piedalīsies ne tikai pedagogi, bet arī skolu audzēkņi, lai diskutētu par ūdens resursu saglabāšanu pasaulē.

Ināra Krusta, 
JEPVĢ vēstures un kulturoloģijas skolotāja