Publicēts JEPVĢ Erasmus+ projekta “Ūdens” kalendārs 2022. gadam

Lietuvas izdevniecībā ir sagatavots un tiks izdots Erasmus+ projekta “Ūdens” kalendārs (PDF). Visas fotogrāfijas, kuras publicētas šajā kalendārā, ir fotografējuši projekta partnerības skolu skolēni, skolotāji vai skolēnu vecāki. Fotogrāfijas uzņemtas partnerības valstīs: Lietuvā, Turcijā, Vācijā, Martinikā (Francijā) un Latvijā. Katrā mēnesī atzīmētas arī šajās valstīs svinētās svētku un atceres dienas.

Kalendārā iekļautas arī mūsu ģimnāzijas absolvenšu iesūtītās fotogrāfijas. Maijā redzam Nikolas Djubinas iesniegto fotogrāfiju “ Makšķernieki Eikša ezerā” un Martas Trūpas “Vasaras saulrieti Carnikavā”.

Paldies par jaukajām fotogrāfijām un veiksmīgu Jauno 2022. gadu!

Anna Verza
JEPVĢ projekta koordinatore